ZGODOVINA

Začetki našega poslovanja segajo v leto 1986, ko se je Janez Suša začel ukvarjati z orodjarsko obrtjo. V zadnjih desetih letih se je prvotna orodjarska delavnica razvila v priznano ter uveljavljeno skupino podjetij ORO. Na domačem trgu prevzemamo vlogo vodilnega dobavitelja v podpori orodjarske industrije v proizvodnji standardnih in nestandardnih orodnih plošč za vse tipe orodij. Z namenom, da dosežen položaj še utrdimo ter zaradi želje po aktivni participaciji naših podjetij na tujih trgih, smo dosedanje proizvodne zmogljivosti še povečali. Decembra 2006 je v Industrijski coni Neverke pri Pivki začela poslovati naša nova proizvodna hala, v velikosti 1200 m². Slednja skupini ORO omogoča doseganje načrtovane proizvodne rasti, zlasti pa realizacijo sodobnega načina izdelave orodnih plošč, ohišij za orodja ter CNC obdelanih orodnih plošč.